Om oss

 Vårt mål är att vi ska hjälpa våra kunder att automatisera och effektivisera produktionen  så att vi kan möta konkurrensen med låglöneländer eller ta bort monotona arbetsmoment.

Specialprodukter startades redan 1979 av Mats Nordvall. Mats är fortfarande den drivande kraften bakom företaget och besitter en väldigt stor kunskap inom tillverkning och produktionsmaskiner. De närmsta åren kommer vi att genomföra en generationsväxling där någon av sönerna tar över och driver vidare företaget.

Lika viktiga är övriga personal som har varit troget företaget under många år. Personalen är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att alla anställda på Specialprodukter ska göra sitt yttersta för att kunden ska vara nöjd och belåten med de maskiner och tjänster vi levererar.

Våra kunder finns över hela världen, men huvuddelen av dem finns i Skandinavien. Vi har levererat maskiner både till USA, Kina och Indien. Under åren har vi arbetat har vi levererat maskiner och tjänster till de flesta typer av industrier. De senaste åren har tyngdpunkten legat på maskiner för tillverkning av högteknologiska Sandwich material som använd t.ex. vid tillverkning av vindkraftverk eller båtar.

Specialprodukter strävar alltid efter att leverera utrustningar och tjänster av hög kvalitet med hjälp av senaste tekniken till väldigt konkurrenskraftiga priser.