Hopper – buffertsystem

När man önskar tiden mellan påfyllning av komponenter använder vi oftast av ett bulkmagasin eller som det kallas på engelska Hopper.

  • Elevator hopper
  • Band hopper
  • Vibrations hopper
  • Standard upp till 200 liter
  • Vi specialtillverkar gärna ännu större