Trappstegsmatare

Lämplig för orientering av stora produkter, plåtdetaljer eller känsliga detaljer som oftast inte är lämpliga att mata i en vibrationsmatare.

  • Fem olika modeller
  • Stegbredd mellan 150 till 500 mm
  • Lossningshöjd mellan 970 till 1500 mm
  • Buffertmagasin mellan 10 till 60 liter