Vibrationsmatare

Vanligast typen av orienteringssystem. Rekommenderar vi till de flesta applikationer p.g.a. tillförlitlighet och få rörliga delar.

Vi kan leverera följande utformningar:

  • Aluminiumskålar
  • Rostfria skålar
  • Belagda skålar
  • Diameter mellan 63 till 800 mm
  • Skålar i olika utformningar – cylindriska, koniska eller stigande
  • Ljuddämpade huvar

Ämnesmatare med Visionkamera och vändenhet för plåtämne till robotcell.

                

O-rings matare.