Matarsystem

Industriella matarsystem för orientering och matning av komponenter. Vi är idag ganska unika att kunna erbjuda svenskbyggda matarsystem.

Vi har byggt våra egna matarsystem sedan vi startade bolaget 1979.

Specialprodukter bygger matarsystem utifrån beprövade komponenter för att våra kunder ska kunna hitta reservdelar över hela världen.

Vi levererar allt från enkla matarskålar till kompletta matarsystem.

Välkommen att kontakta oss för en offert eller konsultation.

Vi använder enbart tyska högkvalitets komponenter till våra matarsystem från RNA.


Vibrationsmatare

Vanligast typen av orienteringssystem. Rekommenderar vi till de flesta applikationer.

 • Aluminiumskålar
 • Rostfria skålar
 • Belagda skålar
 • Diameter mellan 63 till 800 mm
 • Skålar i olika utformningar - cylindriska, koniska eller stigande
 • Ljuddämpade huvar

Trappstegsmatare


Lämplig för orientering av stora produkter, plåtdetaljer eller känsliga detaljer som oftast inte är lämpliga att mata i en vibrationsmatare.

 • Fem olika modeller
 • Stegbredd mellan 150 till 500 mm
 • Lossningshöjd mellan 970 till 1500 mm
 • Buffertmagasin mellan 10 till 60 liter

Linjärmatare

Används oftast i kombination tillsammans med en vibrationsmatare eller trappstegsmatare för att få en buffert mellan orientering och plockläge. Kan med stor fördel även användas som en buffert mellan två maskiner eller processer inuti en maskin.

 • Längd mellan 175 till 3000 mm
 • Klarar produktvikter upp till 500 g/st
 • Matningshastighet upp till 16 m/min
 • Max belastning upp till 70 kg

 

Bulkmagasin eller HopperNär man önskar tiden mellan påfyllning av komponenter använder vi oftast av ett bulkmagasin eller som det kallas på engelska Hopper.

 • Elevator hopper
 • Band hopper
 • Vibrations hopper
 • Standard upp till 200 liter
 • Vi specialtillverkar gärna ännu större

Vision sortering

Vid matning och orientering är det önskvärt att ha osymetriska komponeter.
Det är inte alltid möjligt, då använder oss av visionsystem.

Vi arbetar främst med Omron's visionsystem.

 

 

 

 

Applikationsexempel vision sortering

Matning och orientering av sprintar med lättring på ena ändan.
I detta fall var det viktigt att sprinten alltid monteras med lättringen åt rätt håll.

 

 

 

Diametern på lättrade ändan varierade kraftigt och kunde därför inte användas för att orientera sprinten.

Lösning var att använda en visionkamera för att visuellt orientera sprinten. Om sprinten kom med lättringen först blåses den tillbaka i skålen. Om sprinten kom med den släta ändan först släptes sprinten igenom.

 

 

 

En annan fördel visionkameran ger är att vi även kan göra en kvalitetskontroll av produkten innan vi släpper igenom produkten.

Vi kan mäta t.ex. kontrollera kvaliteten på lättringen och även göra en längdmätning.