Vision sortering

Vid matning och orientering är det önskvärt att ha osymetriska komponeter.

Det är inte alltid möjligt, då använder oss av visionsystem.

Vision300_200

Vi arbetar främst med Omron’s visionsystem.

Applikationsexempel

Matning och orientering av sprintar med lättring på ena ändan.
I detta fall var det viktigt att sprinten alltid monteras med lättringen åt rätt håll.

Diametern på lättrade ändan varierade kraftigt och kunde därför inte användas för att orientera sprinten.

Lösning var att använda en visionkamera för att visuellt orientera sprinten. Om sprinten kom med lättringen först blåses den tillbaka i skålen. Om sprinten kom med den släta ändan först släptes sprinten igenom.

En annan fördel visionkameran ger är att vi även kan göra en kvalitetskontroll av produkten innan vi släpper igenom produkten.

Vi kan mäta t.ex. kontrollera kvaliteten på lättringen och även göra en längdmätning.