Komponent
vibrationsbas

cirkulär vibrationsbas
modell BV

De vibrerande baserna är motor i den cirkulära vibrationsmataren. Skålen monteras ovanpå basen.

Användningen av högeffektiva elektromagneter och bladfjädrar möjliggör hög transportkapacitet som är oberoende av de delar som är lastade i den cirkulära behållaren.

Det breda utbudet av modeller, från diameter 100 till 820 mm möjliggör tillförlitlig användning för varje skåltyp och storlek.

Den enda i Europa, vår bas BVN8 diameter 820 mm, gör det möjligt att använda behållare med stor kapacitet (cylindrisk diameter 1000 mm; konformad diameter 1300mm; stegad diameter 1500) och därför möjligheten att orientera stora bitar.

Matningsspänningen 230V/50Hz enfas.
De kräver en elektronisk styrenhet.

modeller