lockmatare

lockmatare - vattenfallstyp

Används för : att mata och orientera lock

Matningshastigheter : Från 10 till 300 lock per minut

Vattenfallsmataren orienterar lätt locken från en ergonomisk lasthöjd för operatören.
Den kan nå hög matningshastighet med små och stora lock.

Matarens delar:

Påfyllare/buffert, elevatorband, gravitationsutgång, elmotor, sensorer

Lockmatare - vattenfallsmatare